A D V I Z O

Advizo academy

De Advizo Academy zorgt ervoor dat onze hulpverleners hun kennis op peil houden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. Wij bieden SKJ-geregistreerde trainingen aan in samenwerking met Sirius Training & Advies. Ook is er ruimte voor persoonlijke coaching en training. Daarnaast kan elke medewerker maandelijks gebruik maken van een persoonlijk opleidingsbudget.

Alle voordelen van Advizo op een rij:

  • voortdurende ontwikkeling kandidaten
  • gegarandeerd een gedegen inwerktraject
  • ontzorging opdrachtgever door inzetten trainer/coach
  • facilitering van de te behalen punten voor herregistratie SKJ
  • maatwerk trainingen op basis van behoefte en achtergrond kandidaat

Pijlers binnen de Advizo Academy

Binnen Advizo Academy kunnen een aantal pijlers onderscheiden worden.

Lees meer onder de foto's.

1. Traineeship jeugdbescherming en Veilig Thuis

Onze traineeships zijn een combinatie van persoonlijke coaching gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties én training op het gebied van noodzakelijke kennis om de functie goed uit te kunnen voeren. De traineeships worden voornamelijk ingezet binnen de gecertificeerde instellingen, waar de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen worden uitgevoerd, en Veilig Thuis.

De traineeships maken onervaren jeugdbeschermers en onderzoekers Veilig Thuis wegwijs in hun eerste drie maanden. De coaching wordt afgestemd op basis van achtergrond en ervaring. Denk hierbij aan meegaan naar afspraken, uitleg over methodieken en juridische kaders, inhoudelijke tips over het oppakken van zaken en feedback op jouw functioneren.

Het traineeship van Advizo bevat de onderstaande uitgangspunten:
  • de contractduur is meestal 6-9 maanden (het traineeship maakt hier onderdeel van uit);
  • 4-8 uur per week persoonlijke begeleiding van een ervaren trainer/ jeugdzorgwerker;
  • na 3 maanden zelfstandig aan de slag;
  • vanaf start volledig salaris.

2. Kwartaalbijeenkomsten

Elk kwartaal organiseren wij een bijeenkomst voor onze medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij SKJ-geregistreerde trainingen aan, bijvoorbeeld over complexe scheidingen, omgaan met agressie of de meldcode huiselijk geweld. Voorafgaand aan de kwartaalbijeenkomst geef je je op voor een training naar keuze. Na de training is er tijdens een borrel gelegenheid om informeel kennis te maken met andere Advizo-collega’s. De laatste bijeenkomst van het jaar is ons personeelsfeest.

3. Intervisie

Wij bieden ondersteuning bij het opstarten van een intercollegiale intervisiegroep volgens de normen van de SKJ. Medewerkers vormen zelf een groep van 4-8 professionals. Onze senior trainer begeleidt vervolgens de eerste bijeenkomst. Hierin kan naar behoefte aandacht worden besteed aan de eisen van de SKJ op het gebied van reflectie, het opstellen van leervragen en/of uitleg over en toepassing van diverse intervisiemethoden.

4. Coaching

Omdat wij het belangrijk vinden dat elke kandidaat van Advizo goed in zijn of haar vel zit, koppelen wij iedereen aan één van onze trainers/coaches. Eens in de zes tot acht weken wordt er contact gezocht om te horen hoe het gaat. Op deze manier houden we het welzijn van onze medewerkers in het oog en kunnen we tijdig inspelen als het even wat minder soepel loopt.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

0184-633 842

info@advizo.nl

Stel je vraag

Wij nemen je vragen altijd serieus en reageren zo snel mogelijk.