Visie

Wij hebben de kernwaarden van onze organisatie verwoord in vijf uitgangspunten. Dit is waarop onze organisatie is gebouwd en wat we willen uitstralen. De eerste vijf letters vormen het woord PROFF.

1. Professioneel

Professioneel staat voor de vak- en deskundigheid van ons en onze interim-professionals. Onze medewerkers zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en certificaten en bezitten de vaardigheden die van hem of haar in een bepaalde functie worden verwacht. We voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en integriteit. Kandidaten van Advizo hebben een recente Verklaring Omtrent Gedrag en tekenen voor geheimhouding en belangenverstrengeling. Advizo speelt een actieve rol bij het up-to-date houden van de kennis van haar medewerkers. Feedback zien we als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.
Onze kracht ligt in het verbinden van de juiste mensen aan de juiste opdracht. De verloning en alle daarbij behorende facetten besteden wij uit aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. Paytra is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in personeels- en salarisadministratie en bovendien NEN 4400-1 gecertificeerd. Zie voor meer informatie www.paytra.nl.

2. Respect

Respect staat bij Advizo hoog in het vaandel. Wij stellen ons niet alleen respectvol op naar opdrachtgevers en collega’s, maar zeker ook richting onze cliënten, ongeacht de omstandigheden waarin zij verkeren. Het is van groot belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van de betrokkene, empathie te tonen en samen te werken aan een oplossing.

3. Open

Advizo staat voor openheid en transparantie en is tegen verborgen agenda’s en voldongen feiten. Om die redenen staan wij voortdurend in contact met onze opdrachtgevers en kandidaten met als doel hen op de hoogte te houden van vorderingen, ontwikkelingen en verwachtingen. Ook als het even tegen zit.

4. Fris

Wij bruisen van energie en laten dit zien tijdens ons werk. Van onze interim-professionals wordt verwacht dat zij, ongeacht hun leeftijd, geen 100 maar 110 procent geven. Zij zijn immers die frisse wind, die het verschil kan maken. Hierbij wordt door ons uitgebreid stilgestaan bij het zoeken naar geschikte kandidaten.

5. Flexibel

Onze professionals stellen zich flexibel op. Ze denken in het belang van de opdrachtgever en stralen dit ook uit. Advizo is een relatief klein en persoonlijk bedrijf met korte lijnen. Dit maakt dat we snel en makkelijk kunnen en willen schakelen. Daarnaast kijken wij altijd naar de wensen van de opdrachtgever, waarop wij zo goed mogelijk op willen inspelen. Wij zijn voortdurend bezig met de verbetering van onze dienstverlening met als doel u nog beter van dienst te kunnen zijn.