Vacatures in de jeugdbescherming

Werken als jeugdbeschermer is uitdagend en afwisselend, maar vaak ook intensief. Als jeugdbeschermer ben je verantwoordelijk voor het inzetten van alle hulp en begeleiding aan jongeren en kinderen, waar ze vanuit de jeugdzorg recht op hebben. Dat kan opgezet zijn vanuit een vrijwillig kader, maar vaak gaat het om een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel. Op dit moment is er veel vraag naar goede professionals in de jeugdbescherming en daarom zoekt Advizo naar gemotiveerde PROFFS.

Wat verstaan we onder jeugdbescherming?

In veel gevallen gaat het om het begeleiden van kinderen of jongeren waarbij de kinderrechter een toezichtregeling heeft ingesteld. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis dusdanig is dat ouders hun kind niet goed kunnen opvoeden. Maar er kan ook professionele observatie en pedagogische begeleiding nodig zijn als de omgangsregeling tussen gescheiden ouders moeizaam verloopt. Ook zie je binnen het domein jeugdbescherming vacatures waarbij je werkt als jeugdreclasseerder. Je begeleidt dan jongeren met een proces-verbaal om te zorgen dat ze niet meer in aanraking komen met justitie of politie.
Het werk van jeugdbeschermer bevindt zich op de scheidslijn tussen beleid en uitvoering. En dat maakt deze baan voor velen uitdagend. Je hebt te maken met allerlei wetgeving en verschillende landelijke protocollen rondom jeugdzorg die je goed moet kunnen vertalen naar de praktijk. En hiermee vooral verbindingen leggen; naar het kind, de ouders, familie en omringende instanties. Daarbij staat het kind altijd centraal.

Advizo jeugdzorg - jeugdbescherming

 

Werken in de jeugdzorg via advizo

Werken in de jeugdhulp vraagt om maatwerk. Momenteel is er veel vraag naar professionals die graag willen werken in de jeugdhulpverlening. Ook Advizo heeft jeugdzorg vacatures.

Werken in de jeughulpverlening kan enorm dankbaar werk zijn. Je helpt kinderen, jongeren en gezinnen om hun leven (weer) op de rit te krijgen en een goede doorstart in het leven te maken. Zowel kinderen als ouders zijn kwetsbaar, en zullen dit op verschillende manieren tonen. Bij het ene gezin zul je sneller resultaat zien dan bij het andere. Werken in de jeugdzorg betekent dat je samen met kinderen, jongeren en soms het hele gezin uiteindelijk werkt aan hun motivatie, perspectief en autonomie.

Wil je werken in de jeugdhulp? Stevig in je schoenen staan is een must in het vak. Maar ook goede sociale vaardigheden, daadkracht, analytisch vermogen, stressbestendigheid en een flinke dosis flexibiliteit heb je zeker nodig. Daarbij moet je kunnen improviseren, interveniëren en goed weten om te gaan met crisissituaties. De gevraagde opleiding bij een vacature in de jeugdbescherming is vaak HBO-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een opleiding Pedagogiek. Daarbij wordt in de regel een registratie in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd gevraagd, aangevuld met voldoende passende juridische kennis en ervaring in het vrijwillig en justitieel kader.

Op zoek naar vacatures in de jeugdbescherming?

Heb je interesse in een vacature als jeugdbeschermer of wil je via detachering werken in de jeugdzorg? Regelmatig worden er professionals in de jeugdzorg gezocht. Van uitvoerend jeugdbeschermers en manager op managementniveau. Het jeugdzorg domein is dan ook zeer breed en biedt voldoende perspectief om je verder te scholen en te ontwikkelen.