Medewerker Veilig Thuis

 • Full Time
 • Nederland

Advizo_Zorgt Advizo

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor meerdere opdrachtgevers, door heel Nederland, zijn wij per direct op zoek naar:

 

Medewerkers Veilig Thuis 

 

Heb jij ervaring bij Veilig Thuis of in de (gedwongen) jeugdhulpverlening en ben jij op zoek naar werk, reageer dan snel!

 

Toelichting functie:

Het onderzoeken en beoordelen van de veiligheid van zowel jeugdigen als volwassenen en het zo nodig bieden van crisisinterventie, advies, consult en het ontvangen en beoordelen van meldingen in de meldingendienst van Veilig Thuis.

 

Functieomschrijving:

 • Uitvoering van de basistaken van Veilig Thuis;
 • Geven van informatie en advies;
 • Onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Beoordeling van de veiligheid van cliëntsystemen;
 • Geven van voorlichting en deskundigheidsbevordering;
 • Aannemen, opvolgen en verwerken van meldingen, registratie en monitoren;
 • Vraagverheldering en toeleiden naar passende hulpverlening, zowel telefonisch als face to face;
 • Risicotaxatie middels triage, veiligheids- en herstel plannen (mede) helpen opstellen;
 • Het uitvoeren van vervolgtrajecten casemanagement/coördinatie van hulpverlening bij recidiverende en complexe zaken;
 • Deelname aan multidisciplinaire casuïstiek overleggen Deelname aan lokale, regionale dan wel landelijke overlegvormen;
 • Inzetbaarheid voor incidentele projecten;
 • Vertegenwoordigen van de stichting Veilig Thuis, zowel intern als extern.

  

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
 • SKJ geregistreerd;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg;
 • Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek;
 • Kennis van psychiatrie, verslaving(sproblematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-) geweld;
 • Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies;
 • Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.

 

Verder beschik je over:

 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept;
 • In het bezit van een rijbewijs.

 

Arbeidsvoorwaarden:

We zoeken kandidaten die per direct of op korte termijn beschikbaar zijn voor 32-36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal € 2.670,58 en maximaal € 4.012,02 afhankelijk van ervaring.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar sollicitatie@advizo.nl

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook