Advizo Academy

Bij Advizo streven wij er naar om voor elke opdrachtgever de ideale kandidaat te vinden. Advizo onderscheidt zich van andere detacheerders, door ook ná het selectieproces zorg en aandacht voor haar kandidaten hoog in het vaandel te hebben. Onze passie en expertise ligt zowel op het gebied van het ontdekken als op het verder ontwikkelen van talentvolle professionals in de jeugdhulpverlening. Om dit te kunnen waarborgen is de Advizo Academy in het leven geroepen.

Sinds de invoering van de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in 2013 zijn vele professionals in de jeugdhulpverlening verplicht om zich te registreren.
Tevens is het voor hen noodzakelijk, om aan de eisen voor herregistratie te kunnen voldoen, kennis up-to-date te houden. Advizo vindt het belangrijk haar kandidaten tijdens de detacheringsperiode de gelegenheid te geven zich als professional volgens deze eisen te kunnen blijven ontwikkelen.

Door middel van de training en coaching die binnen de Advizo Academy gegeven wordt, houden onze kandidaten hun kennis op peil en zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Startende kandidaten worden begeleid door deskundige trainers binnen ons traineeship. Er is tevens opleidingsbudget beschikbaar, zodat elke individuele kandidaat de gelegenheid krijgt om naar eigen behoefte en achtergrond externe trainingen of cursussen te kunnen volgen.

Alle voordelen van Advizo op een rij:

 • gedegen inwerktraject gegarandeerd;
 • ontzorgen opdrachtgever door inzetten trainer/coach;
 • voortdurende ontwikkeling kandidaten;
 • maatwerk in trainingen op basis van behoefte en achtergrond kandidaat;
 • behalen punten voor herregistratie SKJ wordt gefaciliteerd.

 

Pijlers binnen de Advizo Academy

Binnen Advizo Academy kunnen een aantal pijlers onderscheiden worden.

 

1. Traineeship

Het traineeship is een combinatie van persoonlijke coaching gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties én training op het gebied van noodzakelijke kennis om de functie goed uit te kunnen voeren. Het traineeship wordt voornamelijk ingezet binnen de Gecertificeerde Instellingen, waar de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen worden uitgevoerd.

Binnen het traineeship krijgt de kandidaat gedurende de eerste drie maanden van zijn of haar detacheringsperiode een trainer/coach van Advizo toegewezen. Deze coach is aanwezig op de eerste werkdag om de kandidaat wegwijs te maken en is gedurende het gehele traineeship minimaal een dagdeel per week beschikbaar voor begeleiding en vragen. Uiteraard is het mogelijk per kandidaat te bekijken wat nodig is en hier de begeleiding op aan te passen. Aan het einde van het traineeship is het de bedoeling dat de kandidaat als volwaardig medewerker aan de slag kan.

Training/coaching kan o.a. bestaan uit:

 • meegaan naar een eerste afspraak, ingewikkeld gesprek of zitting;
 • kennisoverdracht over de verschillende methodieken en (juridische) kaders;
 • hulp bij het stellen van prioriteiten en maken van to-do-lijstjes;
 • ondersteuning bij het opstellen van rapportages;
 • geven van feedback op handelen en rapportages;
 • wegwijs raken in het computersysteem en op de afdeling.

 

2. Kwartaalbijeenkomsten

Eens per kwartaal organiseert Advizo een middagbijeenkomst voor alle kandidaten. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een SKJ geregistreerde training aangeboden, die zoveel mogelijk afgestemd wordt op de achtergronden en behoeften van de verschillende kandidaten. Voorbeelden van trainingen die tot nu toe gegeven zijn, zijn een training tijdmanagement, een verkorte agressietraining en een training over de meldcode huiselijk geweld. Na de training is er tijdens een borrel gelegenheid om informeel kennis te maken met andere Advizo-collega’s.

 

3. Intervisie

In mei 2017 start Advizo met een pilotgroep begeleide intervisie. Eis vanuit de SKJ is dat elke professional binnen vijf jaar vijftig registerpunten behaalt op het gebied van reflectie. Aangezien wij gemerkt hebben dat niet alle kandidaten op hun eigen werkplek (begeleide) intervisie krijgen aangeboden, zal Advizo dit zelf gaan faciliteren. De intervisie zal eens per zes weken begeleid worden door onze senior trainer.

Ook geïnteresseerd in het volgen van (begeleide) intervisie? Neem vrijblijvend contact op met Advizo.

 

4. Coaching

Omdat wij het belangrijk vinden dat elke kandidaat die via Advizo werkt goed in zijn of haar vel zit, koppelen wij iedereen aan één van onze trainers/coaches. Eens in de zes tot acht weken wordt er contact gezocht om te horen hoe het gaat. Op deze manier houden we het welzijn van onze medewerkers in het oog en kunnen we tijdig inspelen als het even wat minder soepel loopt.